NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY LITERACKIE 2016 ROKU – PODSUMOWANIE
Każdego roku do rąk pisarzy trafiają dziesiątki – o ile nie setki – najrozmaitszych nagród literackich. Są nagrody przyznawane za pojedyncze powieści (Nike, Angelus), są też takie, które przyznaje się za całokształt (Nobel). Niektóre, jak w przypadku Nike, dedykowane tylko obywatelom danego kraju (w tym przypadku: Polski), inne, jak w przypadku Angelusa – obywatelom określonej grupy krajów (Angelus zaś, konkretnie biorąc, stanowi nagrodę dla pisarzy z państw dawnego Bloku Wschodniego). Jeszcze inne, jak choćby, np., Nagrodę Bookera, przyznaje się pisarzom piszącym w określonym języku (np. angielskim) albo, osobno, na dany język tłumaczonym. W końcu: są nagrody, które otrzymują osoby w określonym wieku (Nagroda Fundacji Kościelskich – do 35 roku życia) albo za debiut. Idąc dalej: są nagrody za prozę i nagrody za poezję. Są też nagrody łączone. Część z nich przyznaje się tylko za życia, inne – również pośmiertnie. Dalej jeszcze: są nagrody dla gatunków. Są nagrody za kryminał (np. Nagroda Wielkiego Kalibru) i nagrody dla fantastów (Zajdel). Jest ich bardzo, bardzo dużo. Nie sposób podsumować w jednym tekście wszystkiego, co miało miejsce w 2017 roku, wszystkich nagród literackich, wszystkich nagród, które w tym czasie przyznano, chcę skupić się na tym, co dla mnie, osobiście, jest najważniejsze, na nagrodach, które śledzę, czasami zaś – również obstawiam w zakładach. Są to nagrody z różnych półek – od literatury pięknej po literaturę gatunkową, od polskiej – po amerykańską. Tym, co łączy poszczególne punkty niniejszego zestawienia, jest pasja do literatury (a także, co, jak sądzę, oczywiste, pasja do komentowania). Jeżeli bowiem jest coś, co można zrobić z faktem, iż ten a ten bądź ta a ta dostała taką to a taką nagrodę literacką – to (no cóż!) rzecz skomentować. Fakt się dokonał: cóż innego pozostaje?

Zestawienie przedstawiam w porządku alfabetycznym, tam, gdzie mogę, opatrując rzecz komentarzem (o plusach i minusach danej decyzji). (Zwróćcie też, proszę, uwagę, iż nie posługuję się przeważnie pełną, ale skróconą nazwą danej nagrody – zamiast pisać o Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury, piszę po prostu: Nobel. Zamiast Nagroda Literacka Europy Środkowe Angelus – po prostu Angelus. Tak też zorganizowany jest tekst.)

PODSUMOWANIE